IN I FRÅN

“in-i-från” är ett utforskande publikmöte, ett undersökande av den gemensamma närvaro som finns i den stund som delas av publik och skådespelare. Den intima berättelsen har utformats genom terapeutiska möten på oväntade platser och litterära texter, som skapar en hybrid mellan fiktion och verklighet. Tillsammans med en vägledare iscensätter skådespelaren existentiella frågeställningar, där teceremonin fungerar som en gemensam ingång till berättandet.Viktiga teman är delaktighet och förutsättningar för delaktighet, språk & kommunikation samt etiska dilemman i arbete med personliga erfarenhet & livsberättelser. En annan röd tråd är att tillgängliggöra kultur och platser. Hur synliggör vi de osynliga gränser som korsar det offentliga rummet .

 

–PREMIÄR 11 SEPTEMBER 2020–

Biljetter:

Medskapare

Eva Wendt,  Matthias Hahne Thorbjörnsson, Ilkka Häikiö

Producent: Amanda Monceau