MOT

Filmen undersöker begreppet närvaro, och försöker studera den utan att värdera. Vi placerar den ovetande skådespelaren i olika miljöer, situationer och aktiviteter och ser vad som händer med hans egen upplevelse av närvaro och hur det uppfattas utifrån. Han får förutsättningar löpande som han improviserar med inför kameran. Experimentet är att frustrera, avleda, mana på, suggerera och manipulera för att se vad som händer med upplevelsen av närvaro. Vi gör inga omtagningar eller repetitioner utan söker den omedelbara oplanerade reaktionen. Vi frågar oss också frågor som hur vet vi att vi är närvarande, går det att sträva efter det och varför ska man det? Vad är det vi vill uppnå med oss själva? När blir det klart?

Medskapare:

Matthias Thorbjörnsson. Martin Sebelius Ståhl, Eva Wendt, Ilkka Häikiö, Amanda Monceau

Skådespelare.

Matthias Thorbjörnsson

Filmare, Klippare:

Martin Sebelius Ståhl

Text/Manipulatör:

Eva Wendt

Plats/Manipulatör:

Ilkka Häikiö

Producent/Projektledare:

Amanda Monceau