Teater Insite fokuserar på platsutforskande och omslutande scenkonst. Det betyder att du som publik är en närvarande del av föreställningarna och att vi sällan jobbar med traditionell scen/salong.

Genom de teman vi väljer att arbeta med, väljer vi också form och plats som kan förhöja upplevelsen för publiken och även låta innehållet och uttryckssätten drabba publiken fysiskt.

Vi vill med ljudmiljöer, dofter, ljuskompositioner och nära möten med publiken, skapa något utöver den konventionella teaterformen. En form som skapar möjlighet för publiken att välja hur de hör och ser föreställningen och därigenom skapa sin egna unika upplevelse.

Våra ofta aktuella och samhällsdebatterande tematiska val har också bidragit till att mycket av det som vi producerat de senaste åren varit specialskrivet och nykomponerat material.

Teater Insite vill med sin lekfulla interaktivitet skapa verk som ger publiken ett avtryck som varar och en förhöjd konstnärlig upplevelse.

Matthias Hahne Thorbjörnsson

Matthias Hahne Thorbjörnsson

Konstnärlig Ledare/Skådespelare/Regissör
+46 709508599

Grundade TEATER INSITE 2007 tillsammans med Ragna Wei.

Utöver InSite arbetar han som frilansande skådespelare.
Är sedan 2014 med i TeaterAlliansen.

[/column]